E-Bike

 

Beste klanten,

Recent werd de nieuwe wetgeving omtrent deze fietsen bekend gemaakt. Als uw verzekeringsmakelaar is het dan ook onze taak u te informeren en te voorzien van een correcte verzekering voor uw fiets. 

Een verzekering voor een elektrische fiets. Waarom is dat nodig?

 

Rijdt u met een elektrische fiets? Om te weten of u een verzekering nodig heeft en of u uw fiets moet inschrijven, volgt u deze gids. Deze regels zijn in voege sinds 1 oktober 2016.

 

​Er zijn drie types elektrische rijwielen.

 

1. Rijwiel met elektrische hulpmotor met trapondersteuning

 • ​Minder dan of gelijk aan 25 km/u en minder dan of gelijk aan 250W
 • BA privéleven is voldoende om de schade aan derden te dekken
 • Wordt beschouwd als een gewone fiets, dus geen inschrijving en verzekering BA bromfiets nodig.

 

2. Gemotoriseerd rijwiel = e-bike

 • ​​Minder dan of gelijk aan 25 km/u en minder dan of gelijk aan 1000W
 • Geen inschrijving nodig
 • Indien enkel trapondersteuning, d.w.z. de elektrische ondersteuning voor uw fiets werkt enkel als u trapt: BA privéleven is voldoende om de schade aan derden te dekken
 • Indien ook autonome motor, d.w.z. de fiets blijft zich ook zonder spierkracht voortbewegen: BA bromfiets is verplicht. U moet in dit geval dus een BA bromfiets onderschrijven om op de opnbare weg te rijden. Deze verzekering komt tussen om de schade te dekken die u eventueel toebrengt aan derden.

 

3. Speed Pedelec (bromfietsklasse) = categorie L1e-B

 • ​​​Minder dan of gelijk aan 45 km/u en minder dan of gelijk aan 4000W
 • Altijd inschrijving nodig (dus nummerplaat)
 • Indien enkel trapondersteuning (men moet zelf nog trappen): BA privéleven is voldoende
 • Indien autonome motor (men moet niet zelf trappen): BA bromfiets verplicht

 

 

Wil u correct verzekerd zijn voor uw elektrische fiets? Neem dan gerust contact met ons op, of maak een afspraak online.